Бузівська громада
Жашківський район, Черкаська область

Бюджет 2019

 

 

        БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня 2018р.                                                                     № 17-20/VII  

 

Про бюджет Бузівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті  61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі - 16 485 530 гривень, у тому числі доходи загального фонду об’єднаної територіальної громади – 16 126 930 гривень та доходи спеціального фонду об’єднаної територіальної громади – 358 600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі – 16 485 530 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 16 126 930 гривень та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 358 600 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 80 630 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі – 17 740 гривень, що становить – 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Бузівської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 255 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені у частині 1 статті 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині другій статті 72  Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Доручити сільському голові здійснювати у 2019 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету об’єднаної територіальної громади коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет об’єднаної територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет об’єднаної територіальної громади за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади сільський голова, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету сільської ради вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.

13. Додатки №1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у місцевих засобах масової інформації у десятиденний термін з дати його прийняття, відповідно частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    О.В. Фуркало

 

Додатки до рішення.