Бузівська громада
Жашківський район, Черкаська область

План соціально-економічного розвитку

 

ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2018 РІК

ЗМІСТ

Вступ

1. Аналітична частина

      1.1 Географічне розташування ОТГ, опис суміжних територій

      1.2. Демографічна ситуація, ринок праці ОТГ

      1.3. Стан розвитку інфраструктури ОТГ

      1.4. Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ

      1.5. Результати SWOT-аналізу

2. Цілі та пріоритети розвитку ОТГ на 2018 рік

3. Основні завдання та механізми реалізації Плану

4. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Програми

 

 

 

ВСТУП

            План економічного і соціального розвитку Бузівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (далі – План) розроблений виконавчим комітетом Бузівської сільської ради відповідно до Закону України від 23.03.2000 №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (в редакції Закону України від 02.12.2012 № 5443-17), постанов Кабінету Мiнiстрiв України від 26 квітня 2003 № 621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 31 травня 2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» та розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України від 22.09.2016      №688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». План відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385), Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року (рішення обласної ради № 38-1/VI від 05.03.2015).

            Планом окреслені пріоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період з урахуванням сучасних реформ. План передбачає наявність критеріїв оцінки ефективності виконання запланованих заходів з метою оцінки ефективності використання коштів державного, сільського, обласного бюджетів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел не заборонених законодавством а також інформування громадськості про стан виконання Плану. Крім цього, План містить орієнтовний перелік заходів з реалізації Плану розвитку Бузівської сільської ОТГ, що можуть бути реалізовані в   2018 році. Фінансування проектів та програм/заходів, що передбачаються цим Планом, планується здійснювати із джерел як традиційних (сільського бюджету), так і нових, а саме Державного фонду регіонального розвитку(ДФРР), донорських та приватних коштів. План націлений на соціально-економічний розвиток громади. Окреме місце серед напрямків розвитку відведене заходам, що спрямовані на зміцнення житлово-комунальної сфери, благоустрою та інфраструктури, покращення екологічного стану території, економічної та соціальної доступності слаборозвинутої периферії та усунення загального соціально-економічного дисбалансу громади.

 

  1. Аналітична частина

 

     1.1. Географічне розташування ОТГ, опис суміжних територій

            Бузівська сільська об’єднана територіальна громада була створена 17 серпня 2017р.,  до складу якої ввійшло два села: Бузівка та Зелений Ріг. 29 жовтня  2017 р. відбулися перші місцеві вибори, на яких були обрані голова та депутати ОТГ.

            Бузівська об’єднана територіальна громада згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Жашківського району Черкаської області.

            Відстань від адміністративного центру громади до районного центру –18 км. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру – 201 км.

            Територія громади межує:

півночі – с. Вільшанка, с. Марійка;

сходу – с. Сабадаш;

півдня – с. Конела, с. Безпечна;

південного-заходу – с. Острожани.    

            Територія громади займає площу 62,65 км2.

            Через територію громади проходить автошлях М05 Київ – Одеса, Т-24-05 Жашків-Буки-Озірна.

    1.2. Демографічна ситуація, ринок праці ОТГ

             Населення громади станом на 01.01.2018р. становить 2464 осіб. При чому, якщо проаналізувати структуру цієї величини у розрізі сільських рад, котрі у неї ввійшли, ситуація виглядатиме таким чином: с. Бузівка – 2004 осіб, с. Зелений Ріг – 460 осіб. Детальна характеристика населення по статі наведена у таблиці.

    

чоловіки

жінки

діти

с. Бузівка

772

916

316

с. Зелений Ріг

203

191

66

 

            Переважна частина населення зайнята у сільському господарстві та роботі в соціальній сфері. Основою зайнятості населення є робота на ПСП «Канюківське», ІП «Агро-Вільд Україна», ПРАТ «Черкасирибгосп», СТОВ «А.Ф. Злагода» .

1.3. Стан розвитку інфраструктури ОТГ

            Основою промислової та економічної інфраструктури є наявність базових потужностей на ПСП «Канюківське», ІП «Агро-Вільд Україна», ПРАТ «Черкасирибгосп», СТОВ «А.Ф. Злагода», ТОВ «Золото ланів 2015», Бузівська хлібопекарня.

            На території Бузівської ОТГ діє ряд підприємств та фізичних осіб підприємців.

            Заклади, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування: Бузівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бузівської сільської ради, дошкільні навчальні заклади «Сонечко» с. Бузівка  та «Суничка» с. Зелений Ріг, будинки культури с. Бузівка та с. Зелений Ріг. Надаються субвенції районному бюджету на утримання Жашківської музичної школи та територіальний центр на соціальне.

                                                                             

 

1.4. Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ

            Сільська рада постановила визначити на 2018 рік загальний обсяг доходів ОТГ у сумі 14270520,00 грн., з яких доходи загального фонду бюджету ОТГ 14196020,00 грн., спеціального фонду бюджету – 74500,00 грн.

            Оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету ОТГ визначено у сумі 70890, 00 грн.

            Резервний фонд бюджету ОТГ затверджено у сумі 70890, 00 грн.

 

1.5. Результати SWOT-аналізу

            Конкурентні переваги та обмеження перспективного розвитку громади виявлені на основі аналізу стартових умов регіонального розвитку, що викладені в SWOT- аналізі.

            Даний SWOT - аналіз це оцінка стартових можливостей перед розробкою практичних кроків по реалізації плану соціально-економічного розвитку. 

 

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

Вигідне географічне розташування поблизу автомобільного шляху міжнародного значення Київ – Одеса М 05

Недостатність власних фінансових ресурсів (бюджет) для забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади

Наявність природних ресурсів (ліс, річки, рослини) та великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур, родючість ґрунтів

Незадовільна екологічна ситуація; відсутність системи збору, складування та переробки відходів

Значна частка працездатного населення

Відсутність привабливих туристичних пропозицій

Наявність промислових та аграрних підприємств на території ОТГ, діяльність яких виходить за межі області

Низький рівень забезпечення питною водою сільських територій

Вирощування зернових культур, сільської худоби, розведення риби

Поганий стан доріг у громаді

Розроблена програма розвитку громадянського суспільства

на 2018 – 2020 рр.

Відсутність досвіду залучення позабюджетних коштів

Наявність гуртків, спортивних секцій для дітей та юнацтва

Територія громади займає невелику площу

Розвиток малого та середнього бізнесу, бажання розширювати діяльність на території громади

Відсутність місць для відпочинку та проведення дозвілля

Становлення та розвиток іміджу територіальної громади

Недостатня кількість робочих місць для забезпечення потреб працездатного населення

Переважна частина молоді по завершенню навчання залишається проживати та працювати в громаді

Відсутні засоби отримання банківських послуг

Наявність місцевої пожежної частини

Незначна частка дієвих громадських організацій та низька їхня громадська активність

Розвиток особистих домогосподарств (вишивка, сувеніри, випічка)

Низький рівень заробітної плати порівняно з обласним центром, що спричиняє трудову міграцію

 

Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів загальної середньої освіти та охорони здоров'я

 

Низький рівень впровадження інформаційних технологій у всіх сферах діяльності громади

 

Можливості громади

Загрози громади

Стабільно зростаючий попит на продукцію АПК, що стимулюватиме подальший розвиток сільського господарства

Ескалація військового конфлікту на сході України

Продовження реформ в Україні сприятиме покращенню бізнес-клімату

Світова фінансова та економічна криза, залежність від дотацій державного бюджету

Бюджетна підтримка об’єднаних громад

Нестабільність законодавства України

Зростання популярності сільського, зеленого, зимового, культурного, світоглядного туризму серед населення України та Європи.

 

Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов’язань щодо забезпечення державних стандартів

Продовження євроінтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України

Зменшення рівня ґрунтових вод в Черкаській області, що призводить до загострення проблеми водопостачання у селах громади

Діяльність в Україні проектів міжнародної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади

Погіршення соціальних стандартів життя

Розширення партнерства України та Європи і Америки, створення нових вільних торгівельних зон

Виїзд працездатного населення за межі громади та країни

Прискорений розвиток альтернативної енергетики

 

< >Цілі та пріоритети розвитку ОТГ на 2018 рік

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Економічний розвиток

1.1. Розвиток інвестиційної політики на території ОТГ

1.1.1. Підготовка інвестиційних проектів

1.1.2. Формування позитивного інвестиційного іміджу громади

1.1.3. Розвиток партнерських відносин з громадами Європи

 

 

1.2. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу

1.2.1. Підтримка розвитку існуючих та створення нових виробничих фірм та надавачів.

1.2.2. Збільшення обсягів промислового виробництва.

1.2.3. Підвищення рівня раціонального використання природних ресурсів

1.2.4. Залучення волонтера для підвищення кваліфікації підприємців з метою зростання їхнього бізнесу.

2. Покращення інфраструктури громади

2.1. Покращення стану дорожнього покриття

2.1.1. Капітальний ремонт доріг місцевого значення

 

2.2. Створення умов для забезпечення населення питною водою

2.2.1. Реконструкція водогону

 

2.3. Покращення технічного стану громадських будівель

2.3.1. Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків з придбанням відповідного інвентарю, офісної а комп’ютерної техніки

2.3.2. Капітальний та поточний ремонт дошкільних та загальноосвітнього закладів освіти

2.3.3. Поточний ремонт приміщень закладів культури

2.4.4. Капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я

2.5.5.  Облагородження території стадіонів та придбання відповідного інвентарю

 

2.4. Покращення екологічного стану

2.4.1. Придбання сміттєвозів та контейнерів для роздільного збирання та перевезення твердих побутових відходів

2.4.2. Розчистка та упорядкування території, ліквідація стихійних сміттєзвалищ

3. Покращення соціальних умов життя населення

3.1. Покращення умов та якості роботи освітніх закладів

3.1.1. Створення гуртків, секцій за інтересами

3.1.2. Залучення англомовного волонтера до діяльності освітніх закладів

3.1.3. Підвищення професійної компетентності вчителів

 

3.2. Покращення умов та якості роботи закладів культури, популяризація діяльності місцевих колективів

3.2.1. Організація та проведення заходів та концертів за участі місцевих колективів

 

3.3. Розвиток спорту на території громади

3.3.1. Запровадження посади організатора спорту в громаді

 3.3.2. Відкриття спортивних секцій та гуртків

3.3.3. Проведення змагань з окремих видів спорту на громадському, районному та обласному рівнях.

4. Підвищення рівня громадської свідомості

4.1. Забезпечення системи патріотичного, інтелектуального, духовного, культурного виховання жителів громади

4.1.1. Впровадження програми розвитку громадянського суспільства

 

4.2. Промоція Європейських  цінностей

4.2.1. Пропаганда верховенства закону, поваги до інших культур, солідарності, поваги до життя людини, рівності, толерантності, самовираження

 

4.3. Підвищення екологічної свідомості

4.3.1. Висвітлення на офіційному сайті громади важливість та шляхи збереження навколишнього середовища

  

            Пріоритетними є напрями розвитку громади, спрямовані на підвищення рівня та покращення якості життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території сільської ради.

            Для поліпшення матеріальних складових якості життя важливо забезпечити економічне зростання, що призведе до зростання доходів і жителів населених пунктів громади і наповнення бюджету сільської ради. При цьому, для розвитку нематеріальних складових, формування яких забезпечується використанням суспільних засобів (соціальний захист, освіта, охорона здоров’я), необхідно забезпечувати ефективне використання місцевого бюджету.

 

< >Основні завдання та механізми реалізації плануОсновні завдання та механізми реалізації плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

п/п

Проекти соціально-економічного розвитку

Строк виконання

Обсяг фінансування

Джерела фінансування

Індикатори виконання

1.

«Реконструкція водогону с.Бузівка Жашківського району Черкаської області»

І черга

2018 р.

800 000,00

600 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

Субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ, сільський бюджет

населення забезпечене постачанням питної води

2.

«Поточний ремонт ділянки дороги на під’їзді  до с.Зелений Ріг»

І черга

2018 р.

550 000, 00

300 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

50 000,00

 

Субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ, сільський бюджет, спонсорські кошти

Ділянка відремонтованої дороги під’їзду до села

3.

«Капітальний ремонт вул. Миру с. Бузівка Жашківський район Черкаська область»

2018 р.

191 731, 00

Спонсорські кошти

ділянка відремонтованої дороги загального користування

4.

«Капітальний ремонт вул. Молодіжна с.Бузівка Жашківський район Черкаська область»

2018 р.

173 592, 00

Спонсорські кошти

ділянка відремонтованої дороги центральної вулиці

5.

«Придбання сміттєвоза та контейнерів для роздільного збирання та перевезення твердих побутових відходів»

2018 р.

1 918 000, 00

Обласний бюджет, спонсорські кошти

Купівля сміттєвоза для збору сміття та контейнерів для роздільного накопичення ТПВ

6.

«Холодильне приміщення для зберігання продуктів харчування в школі»

2018 р.

165 246, 00

Гранти, спонсорські кошти

Облаштування кімнати для зберігання продуктів

7.

«Поточний ремонт будівлі ДНЗ «Суничка» с.Зелений ріг, придбання необхідного інвентарю»

2018 р.

50 000, 00

20 000, 00

 

30 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Покращення стану приміщення

8.

«Поточний ремонт будівлі ДНЗ «Сонечко» с. Бузівка»

2018 р.

30 000, 00

20 000,00

 

10 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Відкриття додаткової групи

9.

«Поточний ремонт будівлі ФАП с.Зелений Ріг»

2018 р.

45 000, 00

Спонсорські кошти

Монтаж вікон, заміна дверей

10.

«Поточний ремонт будинку культури с.Бузівка»

2018 р.

70 000, 00

15 000,00

 

55 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Покращений стан приміщення

11.

«Поточний ремонт будинку культури с.Зелений Ріг»

2018 р.

20 000, 00

10 000,00

 

10 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Покращений стан приміщення

12.

«Облаштування стадіонів с.Бузівка та с.Зелений Ріг»

2018 р.

60 000, 00

Спонсорські кошти

Модернізовані футбольні поля

 

13.

«Облаштування території сміттєзвалища с.Бузівка»

2018 р.

30 000, 00

Спонсорські кошти

Контроль за вивозом сміття та підтримка чистоти на території

 

14.

Вуличне освітлення

с.Зелений Ріг

2018 р.

70 000,00

50 000,00

 

20 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Освітлені вулиці с.Зелений Ріг

 

15.

Встановлення ігрових та спортивних майданчиків

2018 р.

120 000,00

50 000,00

 

70 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Облаштовані місця для проведення дозвілля дітей та молоді

 

16.

Встановлення та ремонт зупинок с.Бузівка та с.Зелений Ріг

2018р.

75 000, 00

30 000,00

 

45 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Облаштовані зупинки с.Бузівка та с.Зелений Ріг

 

17.

Відкриття пожежної частини

2018 р.

200 000,00

10 000,00

 

190 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Забезпечення населення послугами місцевої пожежної охорони

 

18.

Встановлення дорожніх знаків та вказівників

2018 р.

25 000, 00

10 000,00

 

15 000,00

 

Сільський бюджет, спонсорські кошти

Безпека руху транспорту

 

19.

Відкриття центру надання адміністративних послуг

2018 р.

120 000, 000

Міжнародні інвестиції, спонсорські кошти

Доступність та покращення якості отримання адміністративних послуг для населення

 

20.

Заміна лампочок в бюджетних приміщеннях на енергозберігаючі

2018 р.

15 000,00

Сільський бюджет

Зменшена кількість використаної електроенергії

             

 

4. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану

Моніторинг реалізації Плану буде здійснюватися щорічно. Результати  оприлюднюються на офіційному сайті Бузівської ОТГ. Звіт про виконання плану заслуховується на сесії Бузівської сільської ради. Контроль за реалізацію плану покладається на Бузівську сільську раду, виконавчий комітет.

Упровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку. 

            Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходженні цільових коштів із бюджетів вищого рівня.

            Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок:

< >Державного фонду регіонального розвитку;коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам;коштів місцевих бюджетів;коштів міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій;коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств;інших джерел не заборонених чинним законодавством.

            Звіт складатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом. Буде містити інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінювання можливостей досягнення поставлених цілей.